أسعار مواد البناء ليوم 23 جويلية 2020

Non de produit الاسم  PRIX
Ciment HRS  (50kg)اسمنت HRS15,000
ciment noir CPC  (50kg)اسمنت اسود CPC10,000
ciment noir CPA   (50kg)اسمنت اسود  CPA 13,000
Sable (m3)    رمل 15,000
Fer  Diam 6 (kg)   حديد 62,200
Fer HA  10   حديد 1021,000
Fer HA 12   حديد 1227,000
Fer HA 14    حديد 1417,000
Gravier 4/15    قريفاي 4/1535,000
Blockage 25/40     بلوكاج 25/4020,000
Brique de 6 (unitée)     اجر 60,300
Brique de 12 (unitée)     اجر 120,640
Platerielles  (unitée)اجر بلاتريال 0,550
Hourdis 16  (unitée)    hourdis 161,000
Hourdis 19   (unitée) hourdis 191,200